Het beste nieuws sinds jaren: het verbod op godslastering wordt afgeschaft

Goddank, het verbod op godslastering wordt afgeschaft.
Eindelijk. Het was al drie eeuwen sóóó nót 2012.
Om Guy de Maupassant aan te halen: “Alle godsdiensten zijn dwaas met hun kinderachtige zedeleer en hun zelfzuchtige beloften, wanstaltig dom”.
Dat is nog maar een van de vele verstandigen die zich de afgelopen paar duizend jaar tegen de ziekte der godsdienst uitgesproken hebben.
Helaas hebben de zieken, met name de agressiefsten besmet met de agressiefste ziekten, nog vaak het grootste podium: gooi een bom uit naam van je domme Jahweh/Allah-projectie, en je staat op de voorpagina.

Maar, ik mag hier nu dus ongestraft zeggen dat Allah een kanker is, Jahweh een sjanker,
en de christelijke God een ziekte die je echt helemaal niemand toewenst. Halleluja!

Oh ja, dat woordje respect, dat modewoordje, dat de orthodoxen aan de publieke opinie opgedrongen hebben om hooghartig en ongestoord hun gluiperige godsdienstige gangetje te kunnen gaan, wat moeten we daar verder mee?
Niks vanzelf, want het betekende altijd al laf niks.

Dag rotgod van de christenen, dag stomme wrede Allah, dag ellendig godje van de Joden. Tot nooit weer ziens.

Advertenties

Over Selma

Maarten Lutherschool 1958
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

40 reacties op Het beste nieuws sinds jaren: het verbod op godslastering wordt afgeschaft

 1. joost tibosch sr zegt:

  Heel gluiperig ben ik maar wat blij dat mijn JHWH, God of Allah zichzelf wel staande kan houden ook zonder verbod op godslastering van onnozel alleswetende mensjes..

 2. knutselsmurf zegt:

  Eindelijk ja. Ik geloof zelf ook niet zoveel, maar ik vrees dat het verder niet zoveel uitmaakt of we in Nederland nu hardop mogen zeggen dat God niet bestaat. Mensen hebben geen God nodig om een bom te maken en veel verstand heb je er ook niet voor nodig.

 3. brenazet zegt:

  Selma, ik vind het correct van je dat je het de God van de Christenen, de Allah van de moslims etc noemt want het lijkt me dat het hier gaat om het godsbeeld van de godsdiensten, religies, de machtsstructuren en niet om de persoonlijke “gods”beleving van mensen of hoe je deze universele energie, liefde, schepper of wat dan ook wil noemen. Daarmee hoeft ook niemand lastig gevallen te worden, er hoeft geen reclame voor gemaakt te worden of zieltjes worden gewonnen. Deze energie is er gewoon en in alles aanwezig daar hebben wij zeker geen kerken voor nodig of gouden kalveren en valse beloften, de natuur leert ons alles hierover.

 4. reinejragolo zegt:

  Voor mij is een diepere betekenis van godslastering dat je niet respectvol met je medemens omgaat.
  Het is een visitekaartje.

 5. King Billy zegt:

  Het is nog slechts een voornemen. Eerst de wettekst lezen, dan de 2e en 1e Kamer, plus nog een handtekening van het onschendbare Staatshoofd, tevens Hoofd van de Regering en Voorzitter van de Raad van State. Zo helpe Haar, God allemachtig.
  De afschaffing van de wietpas werd ook met veel tamtam aangekondigd.
  Windowdressing van symboolpolitiek?
  Blijft uiteraard het heugelijke feit dat wordt nagedacht over kostenbesparingen voor de overheid. Ook wanneer buitenaardse wezens worden vervloekt of de hel worden ingepreekt.
  Ons Calvinisten zijn zuinige mensen, nietwaar?

 6. Selma zegt:

  Joost Tibosch,
  jou acht ik geen gluiperd. Waarom zou je dat zijn? Ik heb alleen iets tegen georganiseerde godsdienst. Dat is hetzelfde als georganiseerde misdaad.

  Godsdienst vind ik iets totaal anders dan religie,
  dan persoonlijke religieuze gevoelens, zie mijn blog:
  https://selmasalo.wordpress.com/2012/08/10/het-grote-verschil-tussen-godsdienst-en-religie/

  Dus natuurlijk houden die drie oorlogsgoden zich wel staande, systematisch ingemetseld in de hersenen van miljoenen.
  Daar blijven die heren der heerscharen hun funeste invloed op het testosteron uitoefenen, zodat de geesteszieken immer psalmodiëren: “Sla mijn vijanden in het gezicht, sla ze de tanden uit!” en hun bommen naar elkaar gooien.

 7. Selma zegt:

  Knutselsmurf,
  alle beetjes helpen. Al zou het alleen al zijn omdat het geld bespaart aan rechtszaken aangespannen door gekwetste gelovigen.
  Het maakt wel degelijk een verschil, van dag of nacht, of we in Nederland hardop mogen zeggen dat die goden niet of wel bestaan. Het is toch godgeklaagd dat die fantasiebeelden voortdurend op goudschaaltjes rondgedragen worden, het nieuws beheersen met hun moordlustige aanhangers, en wij niet zouden mogen zeggen: “Hee gasten, die Allah van jullie is een akelig verzinsel”. Zoals we al veertig jaar tegen de christenen zeggen over hun God. Maar die hadden hier te lande het moorden om godswil sinds de kolonisatie tenminste zo’n beetje afgeleerd.

 8. Aad Verbaast zegt:

  Opvallend, en zou tijd worden.
  Nog opvallender is dat de wetsartikelen dat je “bevriende staatshoofden” (waaronder eerst en vooral de eigen Koningin) niet onheus mag bejegenen niet wordt geschrapt. Staan nog een stapje hoger op de hiërarchische ladder?

 9. Selma zegt:

  Brenazet,
  dank je voor je reactie, waaruit blijkt dat je net als Joost Tibosch verschil maakt tussen een ‘ware’ godheid en godsbeelden, projecties dus, met machtsstructuren.
  En die werkelijke godheid (universele energie, liefde) zou dan mensen tot persoonlijke “gods”beleving inspireren.
  Dat vind ik een hele nette mening, omdat ik die deel ( ;-)) al was het maar uit onvermogen om iets van het leven te begrijpen (plus nostalgie en sentimentaliteit). Daarover heb ik geschreven op het blog waarvan ik de link hierboven bij Joost heb geplaatst.

 10. Selma zegt:

  Reinejragolo,
  “Voor mij is een diepere betekenis van godslastering dat je niet respectvol met je medemens omgaat.”
  Krek. Maar vertel eens, waarom zou je respectvol met je medemens om moeten gaan als die een godsdienst onderschrijft die jou tot te doden vijand verklaart als je niet van zijn geloof bent?
  Ik vind georganiseerde godsdiensten, geleid door mannen in jurken, de grootste ramp voor de mensheid, de smeerolie voor oorlogsindustrie, en ik heb daar geen respect voor. Mensen die zo’n geloof hebben vind ik zielig en gevaarlijk.
  Het enige wat er mooi aan is zijn de kunst en de muziek die dat soort godsdiensten nagelaten hebben.

 11. Arjan Fernhout zegt:

  Zo ziet u maar weer…blijkt opeens dat Mark Rutte tóch een gouwe jongen is.

 12. Selma zegt:

  King Billy ,
  een voornemen ja. Maar het feit dat ze eraan denken is hoopgevend, al zal e.e.a. inderdaad wel ingegeven zijn door de kosten van dat absurde proces tegen Wilders. Maar nu mag dat tenminste gewoon, zoals het al langer mocht over de rotgod der christenen.
  Ik denk dus: geen windowdressing maar puur de hand op de knip.
  En wij raken goddank bevrijd van op eieren lopen voor luitjes met geestesziekten, want dat is het geloof dat een boek ultiem waar en universeel gezaghebbend is, een boek dat feitelijk een door 1 man geredigeerd disparaat bundeltje teksten is dat slordig leentjebuur bij andere godsdiensten gespeeld heeft, aangevuld met gedateerde ad-hocteksten en een hooop bedreigingen en veroordelingen van andersdenkenden.
  Maar dat mogen de gelovigen zelf niet weten, ander gaat hun kop eraf.
  Zoals wij misschien ook nog wel wat Theo van Goghs zullen moeten gaan offeren aan de boosaardige nitwits. Anders zou Wilders niet beveiligd hoeven worden. Tégen die vrijheid van godslastering pleit trouwens dat zijn beveiliging kapitalen meer kost dan zo’n proces.

 13. Selma zegt:

  Aad Verbaast,
  haha, dat is een mooie, een wetje dat je “bevriende staatshoofden” en tante Bé niet onheus mag bejegenen. Daaruit blijkt, lijkt me, inderdaad dat wereldse macht hoger op de hiërarchische ladder staat dan godheden, of dat godheden simpelweg totems zijn van wereldse supermachten.
  Dat laatste is m.i. het hele werkelijke drama. Opium voor het volk dus.
  Ik meende eigenlijk dat we van dat gezeur over majesteitsschennis af waren sinds dat proces tegen Willem van Malsen in 1973, die in Provo koningin Juliana als hoer uitbeeldde, achter een raam op de Wallen, en ik dacht ook van achteren genomen wordende.

 14. Selma zegt:

  Arjan Fernhout,
  die conclusie zou ik niet trekken (behalve dat hij goud geld verdient met geleuter).
  Rutte is een rasopportunist, en een domme bezuiniger.

 15. Ingrid zegt:

  Het is nog niet afgeschaft, dus je kan het nog niet ongestraft zeggen. Al denk ik niet dat je er veel problemen mee krijgt. God / religie wordt vanaf het begin gebruikt als excuus om mensen dingen te laten doen, juist te verbieden of angst te zaaien. Het volk in toom te houden. Dat gebeurd niet door God, Allah, Jezus of welke god dan ook, maar door mensen. Ik ben het eens dat gelovigen niet boven de wet mogen staan. Dat ze zich apart zetten en zo bijzonder zijn, dat staat me heel erg tegen. Dus als je vrijheid van meningsuiting heb, mag je ook alles over God, Allah etc. zeggen wat je wilt. Maar persoonlijk zou ik nooit mensen met opzet kwetsen. Of het nu over God of Allah gaat of over wat anders. Dan komt bij mij dat woord ‘respect’ toch wel om de hoek kijken.
  Bovendien ben ik van mening dat als je met opzet mensen kwetst, of het nu over God / Allah of over iemand zijn ouders gaat, het meer zegt over jezelf dan over degene die je kwetst.
  Maar goed dat het wordt afgeschaft, want gelovigen horen niet boven de wet te staan.

  Andere ding die ik graag in de wet zie: verbod op besnijdenissen bij jonge kinderen. Kind moet later zelf beslissen of hij het wil ja of nee. Het is een aantasting van het menselijk lichaam en niet geheel zonder gevaar. Er zijn genoeg jongens waar het mis gaat met verminking als gevolg.
  En als we dan toch bezig zijn, het verbod op ritueel slachten.

 16. fulpsvalstar zegt:

  Het verbod is nog niet afgeschaft en als het Rutte-clubje bijvoorbeeld in de senaat een paar extra stemmen van het vrome volkje nodig heeft gaat het feest niet door.

 17. kuifjesimon zegt:

  Toen boven de hemelen nog niet genoemd waren
  het land beneden nog geen naam had …

 18. Selma zegt:

  Ingrid,
  als iemand mij zou willen straffen om wat ik schrijf, dan krijgen ze krantenartikelen uit de jaren ’90 te zien, waarin ik godsdiensten als C., I. en J. tot de bodem toe afbrak, en geen hond er zich druk om maakte, op een ingezonden brief van een nuffige gereformeerde dominee na.

  Je schrijft dat je het met me eens bent dat gelovigen niet boven de wet mogen staan, maar orthodoxe islamieten voelen zich wel degelijk boven onze wet staan, laten ze in interviews merken (of in de rechtszaal door niet op te willen staan voor de rechter), omdat ze menen dat de wetten van hun verzonnen Allah boven die van ongelovige landen staan (orthodoxe christenen houden zich aan de landswetten met verwijzing naar Matteüs 22:15-22).
  Godsdiensten die zich baseren op de letterlijke waarheid en godgegevenheid van zogeheten heilige boeken zijn per definitie haatzaaiend, omdat die boeken, speciaal de Koran, volstaan met doodsbedreigingen tegen en opdrachten tot vermoorden van ongelovigen. En een feit is dat wie in twijfel trekt dat de Koran de ultieme waarheid is, bij die te verdelgen ongelovigen gaat behoren. Het is een verschrikkelijk boek, anders zou het ook niet kunnen aanzetten tot de gruwelijke misdaden die voortdurend gepleegd worden. Lees het maar eens helemaal. Er is maar 1 hoofdstuk dat níét dreigt met hel en verdoemenis van ongelovigen. Driewerf bah.

  Dat woordje ‘respect’ kan ik dus geenszins opbrengen, laat staan menen.
  Verder hoopte ik dat het fenomeen gekwetstheid aangaande godsdienstige opvattingen in Nederland in de jaren ’80 al was uitgewoed, maar helaas, een nieuwe golf onverdraagzaamheid heeft zich toegang verschaft. Arme familie van Gogh.

  Waar ik het volledig met je eens ben, is een verbod op besnijdenissen bij jonge kinderen, jongetjes dus ook.
  Dat is niets anders dan kindermishandeling. Pure misdaad dus, op grond van een vaag archaïsch verhaal, een gewoonte van de antieke Nubiërs die op geheimzinnige wijze door de Mozesvolgers mee uit Egypte is gekomen. In deze tijd compleet ziek. Ik zal nog eens artikel op m’n blog plaatsen dat ik er twintig jaar geleden over schreef, en dat actueler is dan ooit.
  Ritueel slachten idem. Wat een bloederige goden, echt oorlogsgoden die dat willen!

 19. joost tibosch sr zegt:

  Het ritueel slachten is een geloofsrite van de oude slacht. Het geloof is, dat als men toch vlees eet, men zich tegenover JHWH verontschuldigt voor het nemen van dit dier. De Thora geeft meteen al aan dat manvrouw alle zorg moet hebben voor “alle dieren in het wild, alle vee, de vogels in de lucht, de vissen in het water, en alles wat rondkruipt op de aarde”. Je zou van mensen, die dat geloven, toch minstens ook verwachten, dat ze dan nu moderne pijnbestrijding en koeltechnieken inbouwen in die rituele slacht.
  Ze lezen hun teksten blijkbaar niet alleen letterlijk, maar blijven letterlijk ook dezelfde handelingen herhalen.

  Dan zou moderne consumptiemassaslacht (ooit het bloed daar gezien?) er nog iets van op kunnen steken. Het over de bol aaien van de dieren voor de slacht, wat mijn eerder vermelde opa deed en dan bad hij er nog stiekem bij, zou je toen een oude christelijke variant kunnen noemen van het joodse slachtritueel. Want christenen zouden met hun Genesis ook nu zo met dieren moeten omgaan, dat ieder dier telt.

  PS Alles wat kinderen in geloofszaken opgedrongen krijgen, zeker met uiterlijk blijvende kenmerken of met eeuwigdurende merktekens in de christelijke verhalen, is tegen het kinderrecht, dat kinderen later als volwassene het recht hebben op vrije keuze over geloof en levensbeschouwing.

 20. timmerark zegt:

  We zijn, gaan eindelijk een stapje verder.
  Maar
  Voordat de haan één keer kraait kraait er geen haan meer naar
  Is nog ver weg.

 21. Selma zegt:

  Fulps,
  het verbod zal toch worden afgeschaft. Eigenlijk dacht ik dat het ergens in de jaren ’80 al was afgeschaft, maar omdat ik al een jaar of tien geen kranten lees noch tv kijk, een uitzondering daargelaten, was ik vorig jaar bevreemd over dat proces tegen de heer W. en gisteren verbaasd verblijd met bovengenoemd bericht.
  Verbod op het signaleren van flauwe kul kán toch niet bestaan in een weldenkende maatschappij (godsdienst is salonfähige flauwekul), ook al zouden godsdienstterroristen daartoe willen dwingen, dan wel mannen in jurken met baarden respect eisen voor hun godsdienstwaanzin?
  Wat zou de wetenschap betekenen als het niet zou kunnen om bijvoorbeeld zogeheten heilige boeken filologisch, historisch etc. te onderzoeken, en goddelijke claims te ontmaskeren? Iets wat momenteel verboden is in de islamitische wereld, maar wel al decennia kan aan de Nederlandse universiteiten (Koran-analyse -tot op het bot- gebeurt alléén aan westerse universiteiten, en bestaat niet in landen in de Arabische invloedssfeer, op straffe van de dood).

 22. Ingrid zegt:

  Helaas nemen mensen uit de Schriften alleen die dingen over die ze van pas komen. Halve Bijbelteksten gebruiken om HUN punt te maken. Zal bij de Koran en Thora ook wel zo zijn. Mensen zijn ook kudde dieren, nemen aan wat de kerk, leraren en ouders zeggen. Maar zijn niet kritisch genoeg, denken niet zelf na. Van kinderen is dat logisch, maar als mensen volwassen worden zou je denken dat ze zelf gaan onderzoeken en lezen. Helaas blijven ze de kudde volgen en zijn ze te gemakzuchtig of te bang om een andere richting op te gaan en kritische vragen te stellen.

 23. Blewbird zegt:

  Eindelijk. Nu nog een verbod om anderen met je godsdienst lastig te vallen. Ik gun een ieder zijn/haar godsdienst en religie, maar ik wil er niks mee te maken hebben. In mijn neus pulken doe ik ook als er geen anderen bij zijn. Ik zou dit verbod zich willen laten uitstrekken tot en met politieke partijen op religieuze/godsdienstige ‘grondslag’.

 24. Selma zegt:

  KuifjeSimon,
  ach wat een paradijselijke tijd was het toen, voordat er mensen bestonden.
  En toen duurde het nog zes (!) hoofdstukken voordat de mens geschapen werd, uit goddelijk adem, blubber en het bloed van een rebelse god.
  Maar gelukkig is er de zondvloed. Ooit komt er een tijd dat die rotmens er niet meer is.
  Zoals ook de dinosauriërs zijn uitgestorven.

 25. joost tibosch sr zegt:

  @ Timmerark Toch blijft die haan gewoon maar kraaijen. Wie weet wie er wakker wordt?

 26. Selma zegt:

  Joost,
  ouwe prediker, nu doe je dus echt wat mij in de tijd van mijn meest gevoelige ontwikkeling zo deed walgen van dominees, en mijn religieuze inborst hevig verwarde: een bepaalde bijbeltekst opvissen, en minder welgevallige teksten verzwijgen.
  Niet de mensen offeren een hapje van wat ze zo graag eten, nee, die jaloerse, onberekenbare Allerhoogste is zelf gek op vlees. Je weet best dat de Bijbel zo ongeveer begínt met een god die het offer van de vegetariër verwerpt, en dat van de slachter gretig opsnuift: “De Here merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog”.
  De Bijbelse god blijft gek op vlees: “Noach bouwde een altaar voor de Here; daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. De geur van de offers behaagde de Here”.

  Wat je mening over ‘moderne pijnbestrijding en koeltechnieken’ wat slachten betreft, dat zou èlk weldenkend mens toch moeten willen.
  Dat ongelovigen zich aan dierenmishandeling bezondigen, helaas, daar moeten goede wetten tegen helpen, maar dat gelovigen überhaupt toegestaan wordt om die archaïsche ongefundeerde godsdienstwaanzin te handhaven onder het kopje godsdienstvrijheid… Ziek.

  Wat je gedachten over de vrijheid van godsdienstige opvoeding betreft, daar heb ik vele artikelen aan gewijd indertijd in Trouw.
  Ik zal er nog eens een paar boven water halen, nog immer actueel.
  Vrijheid van godsdienst is niet anders dan de vrijheid om je kinderen te hersenspoelen tot geesteszieken zoals je zelf bent.

 27. Selma zegt:

  Timmerark,
  hanen komen tegenwoordig niet meer tot kraaien: voor ze zes weken zijn liggen ze gemarteld en doodgevreten in plastic verpakt bij de Albert Heijn

 28. King Billy zegt:

  =Maar gelukkig is er de zondvloed. Ooit komt er een tijd dat die rotmens er niet meer is.=
  Oh jee, komt in de buurt van profeteren. Je schreef ‘jij kent ook iedereen’ (Vreeswijk). Da’s overdreven, maar ik ken ook persoonlijk een profeet. Jan Willem van der Hoeven, die mij persoonlijk naar de hel verwees in Naam van God.
  De meest gevaarlijke, paranoide, rancuneuze Nederlandse profeet die op aarde hel en verdoemenis rondbazuint. Binnenkort zal hij ook wel tekeer gaan tegen het onderwerp van jouw blogbijdrage. Onnoemelijk veel invloed in de Nederlandse biddende Bible Belt, waar ongetwijfeld dagelijks wordt gebeden dat deze nieuwe wet van tafel gaat.
  http://www.israelmybeloved.com/about_us/show/directors
  Een beter voorbeeld hoe religie wordt verward met godsdienst en wordt misbruikt, is nauwelijks denkbaar. Zelfs de Paus is daar heilig bij.

 29. Selma zegt:

  Ingrid,
  het gaat niet over ‘het overnemen uit de Schriften van wat tot pas komt’,
  het gaat om het suffe onaantastbaar verklaren van ronkende tekstsamenraapsels uit ondefinieerbare oorden en tijden tot ‘Heilig Boek’, door suffe kuddedieren (inderdaad), die zich zelfoverschattend het uitverkoren middelpunt van de schepping achten. Wat een kul.
  Bijbel en Koran zijn miljoenen keren zo wankel als het hele oeuvre van Diederik Stapel.

 30. Selma zegt:

  Blewbird,
  jij zegt waar het (mij) om gaat: anderen niet met je godsdienst/religie lastig vallen.
  Maar de testosteronische godsdienstigen willen helaas de hele wereld aan zich onderwerpen: grijpen, hebben, verkrachten, vernielen, heersen, vertrappen, doden. Leuker is het niet, lees de ‘heilige boeken’.
  Wat een geluk dat jij en ik al sinds onze jeugd mogen leven in een land waar we ongedwongen mogen zwerven. Ik hoop intens dat het zo mag blijven, en dat de types à la de moordenaar van Theo van Gogh heel diep in hun eigen moeras mogen zakken.

 31. Selma zegt:

  King Billy,
  je weet toch dat je mij niet altijd serieus moet nemen?
  Wat ik schreef was misschien een metafoor voor vervuiling, opwarming van de aarde, overbevolking, godsdienstoorlogen, honger, en dat soort signalen dat de natuur, of de eeuwige onbegrijpelijke kracht die het heelal beweegt, de mens zich als de lemmingen etc. etc.
  Wat in het licht der eeuwigheid immers oké is.

 32. King Billy zegt:

  Ik nam het ook niet serieus, maar =Wat in het licht der eeuwigheid immers oké is.=, is deze man niet o.k., zelfs gevaarlijk. De verpersoonlijking van de waanzin van godsdienst. Een uitstekend voorbeeld van iemand uit calvinistische gelederen, dat onderstreept waarom deze wet nu eindelijk eens moet worden aangenomen.

 33. Selma zegt:

  King Billy,
  die griezel kende ik nog niet. Wat een geluk toch dat ik teruggetrokken leef, en niet meer gestoord word door zulke gekkies..
  Hahaha, dat iemand zo’n stakker serieus neemt. Jij toch niet, dus?
  Ik plaats hieronder even een linkje naar die bal gehakt van een door z’n eigen piemelgodje gezonden Jan Willem van der Hoeven:
  http://pillaroffire.nl/wat-doet-pillar-of-fire/jan-willem-van-der-hoeven/

 34. draverblog zegt:

  Gevoelig onderwerp, maar als men met elkaar met respect omgaat dan is inderdaad dit verbod niet meer van deze tijd. Maar daar zit ook het grote probleem wie kan met respect omgaan !

 35. King Billy zegt:

  Selma, allemaal bekend. Is een topje van een rokende vulkaan. Ik volg deze lui en krijg keurig de nieuwsbrieven binnen. Matteüs 5:43. Mijn zusje, zelfstandig ondernemer destijds, runde het gepachte souvenirswinkeltje van het door Verhoeven gepachte Heilige Graf met kapel. Voor toeristen prijzen in $$$$$., geen Shekels.Hij had een haat/liefde verhouding met ons, enerzijds vond hij het prachtig dat ik gevaarlijke spullen naar Israel bracht, anderzijds haatte hij mij omdat ik zijn godsdienstwaanzin op niet mis te verstane wijze verevangeliseerde in het souvenirswinkeltje op deze heilige plek.
  In de link die ik gaf wordt nog vermeld dat hij de Garden Tomb had. Is er uitgezet door het stadsbestuur van Jeruzalem omdat het te dol werd.
  LOL!

 36. joost tibosch sr zegt:

  Wat een woordengeweld om iemand met een rustige eigen vrije mening de mond te snoeren. Het lijkt op menselijke reacties als men op de tenen getrapt is..Bij je tenen ben ik niet eens in de buurt geweest en je schenen heb ik niet eens geraakt. En toch de neurotische belediging dat ik geestesziek zou zijn. Ik zou wensen, dat je eindelijk begreep dat mensen met een rustige eigen mening nergens bang voor hoeven te zijn, Zelfs nu niet meer voor de angst die sommigen van ons van jongsafaan is aangepraat! Zoals ik jou je opvatting gun en die zelfs met alle woordgeweld tot me door laat dringen, hoop ik dat je die mij ook gunt. Om met Blewbird te spreken: als ik in mijn neus peuter, mag je rustig zeggen dat ik dat niet in gezelschap moet doen. Besef maar al te goed dat ik me hier in het gezelschap van fanatieke ongelovigen bevind en weet maar al te goed met name door mijn ervaring met fanatieke gelovigen hoe agressief het sfeertje dan kan worden. Bij mij gaat mensenrecht voor geloof en ongeloof. Ik zal je blog wel blijven lezen, maar niet meer reageren.

 37. Selma zegt:

  Joost,
  heel verdrietig dat dit het einde moet zijn van ons contact, omdat je je gekwetst voelt door de laatste zin van mijn antwoord op jouw reactie (“Vrijheid van godsdienst is niet anders dan de vrijheid om je kinderen te hersenspoelen tot geesteszieken zoals je zelf bent”).
  Ik dacht daar een algemene opmerking te maken, over mijn gruwen van systeem-godsdiensten, niet iets tot een privé-persoon gericht, laat staan iets wat op jou afgevuurd zou zijn.
  Maar als je de schoen meent te moeten passen. Soit, heel erg helaas.

  Ik had het misschien anders moeten stellen. Misschien in plaats van geestesziek ‘gehersenspoeld’ moeten schrijven. Daar dacht ik aan, maar het is zo’n term uit de Koude Oorlog, dubieus, omstreden, en ook niet omvattend wat ik bedoel.
  Toen dacht ik vanzelf ook aan massahysterie, maar die term vindt zijn oorsprong in dramatische seksistische 19de-eeuwse vooroordelen.
  Massahypnose dan. Dat veronderstelt een hypnotiseur, en een vingerknip om de roes op te heffen. En zo toverstokje-achtig is het helaas niet.
  Maar misschien had jij het ook wel anders kunnen lezen. Meer zoals ik het bedoeld had.

  Ik vond jouw reacties altijd waardevol, gevoelig, vanaf een bepaalde zijlijn heel fijn herinnerend aan iets goeds en liefs van ooit. Dat er ook zeker was in mijn orthodox-christelijke jeugd, tussen die andere harde en wrede ervaringen met dominees en geniepige, slechte ‘gelovige’ mannen door, die mijn ‘woordengeweld’ inderdaad bepaald hebben. Als afweer, als reactie op de rigide, onbetwistbare mannengodsdienst van toen, die onder slappe praatjes van goddelijke liefde altijd uit was op heersen, vernederen, verdriet doen, pijnigen, stelen, verkrachten, doden, en die zich maar blijft manifesteren, zie het wereldnieuws. In andere hoedanigheden, maar steeds hetzelfde. Bedreigend, angstaanjagend. Onoplosbaar?
  Vriendelijke groeten,
  en het ga je goed.

 38. Dwarsbongel zegt:

  Oeps! Weer hel veel lange, supergevoelige tenen gekwetst, die zonder schroom onze tenen plegen te pletten met hun onbespreekbare waarheden…

 39. Selma zegt:

  Dwarsbongel,
  zo is het. Wat een mens al niet vermag alsie zelf nauwelijks teentjes heeft.

 40. Selma zegt:

  Achgutteguttegut: de laffe gemaskerde piemeltjes winden zich meteen weer op.
  Ze zullen eens geen doodsbedreigingen uiten:
  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3357346/2012/12/03/Terreurbeweging-dreigt-met-aanslag-in-Nederland.dhtml

Schrijf hier je reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s