Eindtijdvoorspeller blijkt al 17 jaar onverbeterlijk

Op 21 mei zou de wereld vergaan, voorspelde de bejaarde Harold Camping.
Enfin, we zijn er nog. Hij voorspelde onze vernietiging trouwens al veel eerder. Ging ook niet door.
Hieronder twee stukjes die ik daar 17 jaar geleden over schreef:

Trouw, 1 september 1994, Eindtijdvoorspellingen

De Amerikaanse televisie houd je op de hoogte van zaken die niet belangrijk genoeg zijn om door het filter van de Hollandse journaalredactie te sijpelen. Zoals de impressie rond Harold Camping, een predikant uit Oakland, Californië die een boek schreef getiteld ‘1994’. Stralend werd hij geïnterviewd, stralend omdat hij vroeger zondig was maar nu geheel verzoend met de Heer en dus klaar om de eeuwigheid in te gaan. Die eeuwigheid breekt op 6 september aan! Ongelovigen zullen op extreem gruwelijke wijze sterven, maar Camping niet! En u misschien ook niet. Ik geef het even door voor het geval u geen televisie kijkt, dan hebt u tenminste nog vijf nachtjes om u voor te bereiden.

Meneer Camping is niet uniek. Vele keren per jaar springt er iemand op die het moment van de totale wereldondergang weet te voorspellen.
Standaardprocedé’s om tot De Einddatum te komen, zijn: via conjuncties van planeten, gegoochel met jaartallen, bijbelverzen en de letterwaarde van namen, dan wel met de afmetingen van piramides of andere oergebouwen, en als belangrijkste is er de ingeving, het visioen.
Ik verzamel zulke voorspellingen in een intussen zeer dikkemap die het opschrift ‘Uitsmijters’ draagt.
Favoriet daarin is een anoniem pamflet dat ik ooit in een antiquariaat vond:
‘Den Ondergang des Konings van Vrankryk,
Gevonden in de letteren van sijn Naam.
Het geen van ’t groote Beest in d’Openbaring staat,
toont dat dit Tijd getal op Ludovicus slaat.
Dees Cyfers onder een gestelt,
En na de konst dan opgetelt:
Wijst dat dees naams geheymenis,
Ses hondert ses en tsestigh is.
L = 50, V = 5, D = 500, O = 0, V = 5, I = 1, C = 100, V = 5, S = 0, kompt 666′.
Dan volgt er nog zo’n optelling van Lodewijk’s titels tot een som van 1006, wat samen met het getal van ’t Beest 1672 vormt: het jaar van het Armageddon.
Maar kennelijk is wereld niet in het rampjaar 1672 vergaan want uit 1685 bezit ik een vergelijkbaar pamflet.

Een moderne top-engerd in het genre is Paco Rabanne*, een mode-ontwerper die bijschnabbelt in de occulte rimram. ‘Het Einde der Tijden’ heet zijn boek, dat wekenlang de Franse bestsellerlijst aanvoerde, en volgens mij geïnspireerd is door echte spoken:
‘God is er getuige van hoe ongerust ik mij gemaakt heb, toen ik de volgende regels schreef. Toch heb ik niets verzonnen. Vierentwintig Grijsaards kwamen streng om mijn tafel staan en bevalen autoritair: schrijf!’
Dan volgt een variatie op het bekende ijselijke, apocalyptische gedoe.
Rabanne’s rekensom blinkt echter uit door eenvoud: het eindjaar zal 1999 zijn, want draai je dat om dan krijg je 666, het getal van het Beest plus 1, God’s getal.

Dergelijke boeken en Nostradamus, David Koresh, Maria Christus, Elisabeth Clair Prophet om maar wat van de eindeloze rij fancy namen te noemen die zulke profetieën plegen, spelen in op gevoelens van angst en hoop. Elk mens is bang, elk mens is onzeker. Niemand weet precies waar het om draait in de wereld, maar zulke lectuur schildert, als een soort aftreksel van de Bijbel, een vreselijk lot èn geeft het recept voor redding.
Volg je dat recept, dan hoor je wellicht tot de ‘144.000 Rechtvaardigen’, zoals Rabanne ze vertaalt.
In feite staat in de Bijbelse Openbaring: ‘de losgekochten van de aarde, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt’.
Hierin zit de werkelijke reden van mijn hekel aan eindtijdprofetieën: altijd is er sprake van uitverkorenen versus uitgeslotenen. Bij Johannes wordt dus minstens de helft van de mensheid uitgesloten, al zullen er ongetwijfeld exegeten zijn die daar toch een vrouwvriendelijke draai aan weten te wringen. Voor mannelijke homoseksuelen geeft deze tekst in elk geval wel hoop.
Zelf weiger ik te geloven dat bepaalde groepen mensen voor eeuwig verdoemd worden. Of dat zo’n doem afwendbaar is door trouw rituele handelingen uit te voeren. Ik denk liever dat zelfs de grootste ratten uiteindelijk in het Licht zullen komen.
Een van de aardige opmerkingen van de imam die onlangs zoveel ingezonden brieven uitlokte, vond ik zijn ‘godsbewijs’:
God móet wel bestaan als zoveel mensen er altijd zo intens naar zoeken.
Maar zijn idee wordt een stuk minder verleidelijk als je bedenkt dat dat dan ook geldt voor allerlei rottigheid waar mensen naar zoeken, het Armageddon en zo.

(* d.d. 28-5-2011:
Rabanne leeft en ontwerpt nog steeds, maar is nu muisstil over zijn voorspellingen indertijd)

Trouw 8 september 1994, Het vergaan van de wereld

Dit stukje tikkende is de zesde september voorbij, althans op deze lengtegraad.
Voor de tweeëntwintigste keer sinds ik het bewust turf, heb ik een voorspelde Dag des Oordeels overleefd.
Toch zijn er al talloze geweest, en staan er nog meer op stapel.
Mensen leren het niet af tekenen te zoeken, te vinden en er anderen angst mee aan te jagen.
Tegenwoordig verzamel ik ze uit curiositeit, en omdat postzegels me niet interesseren.
Maar de eerste keer dat ik over De Jongste Dag hoorde, als iets dat op datum voorspeld aanstaande was, vond ik het beslist geen grapje. Volwassenen die ik er naar vroeg, noemden het onzin. Maar intussen kampeerden andere volwassenen wèl op de toppen van de Alpen, omdat alleen daar overleefd kon worden, in februari 1962. Stel dat ze gelijk hadden…
Ten slotte stond zulke griezelarij ook in het belangrijkste kinderboek uit mijn jeugd, de Bijbel (waarbij vergeleken Donald Duck een verademing was).
Die datum voorbij bleek het een van die willekeurige initiaties te zijn die een kind in de volwassen wereld inwijden, in welke men dus kennelijk alle kanten opfantaseert.
Maar hoe intens bang ik toen was ben ik nooit vergeten. Daarom kan ik er eigenlijk nog steeds niet om lachen. Al bleek die voorspelling er gewoon een uit ’t kwartetje Hemelverschijnselen van het Apocalyptisch Gezelschapsspel: Zon, Maan & de vijf antieke planeten in conjunctie plus een zonsverduistering.

Wat doen ondergangsvoorspellers eigenlijk als de wereld toch gewoon doordraait?
De voorgangster van de ‘Church Universal and Triumphant’, zich noemende Elisabeth Claire Prophet, heeft de handigste oplossing. Tussen 1987 en 1990 verkondigde ze drie keer De Doodklap voor de Aarde. Maar vanwege de ongeëvenaarde kracht van hun massale gebed stelde God de vernietiging steeds weer uit. Goed van haar en van God hè?

Drie reacties van lezers wil ik noemen. Twee omdat ze aardige illustraties leveren, de derde omdat ik me er een hoedje van schrok.

Ik kreeg een fraai boek, 630 pagina’s plus mooie platen, een uitgave van de Zevende Dags Adventisten, waarin aangetoond wordt dat de Paus – gezien de ouderdom moet dat Pius XI geweest zijn – het Beest is. Men nam een pauselijke titel, Vicarius Filii Dei, waaruit de Romeinse cijferletters VIIVIIIDI gedistilleerd worden en net zo opgeteld als bij de Franse koning waar ik vorige week over schreef.

Ook hoorde ik een verhaal dat uit de oorlog dateert, waarin de naam Hitler gelijk is aan het getal van het Beest.
Als je het alfabet begint met A=100, B=101, enzovoort, dan wordt H=107, I=108, T=119, L=111, E=104, R=117, totaal=666.
Interessant. Maar waarom niet met 1 begonnen, of met 200?
Met de Hebreeuwse getalswaarde voor deze letters kom je overigens opgeteld maar tot 645.

De derde nodigde me op bezoek. Dat wilde ik wel, want ze woont in een mooi kerkje. Al pratende vertelde ze me dat ze de reïncarnatie van Nietzsche is. Daar heb ik net zomin een probleem mee als met de vorige levens van Aleid Schilder. Het leven is zo geheimzinnig en wonderlijk, al heb ik zelf zulke ervaringen niet, wie ben ik om ze van anderen te betwijfelen?
Een probleem kreeg ik pas toen ze me voorstelde aan haar vriendin, die in een vorig leven Maria was. Die stuurde me later hoofdstukken uit een boek dat ze aan ’t schrijven is, waaruit blijkt dat ze zelfs nog meer is: de Goddelijke Moeder zelf, Sophia, de Wijsheid van God in persoon.
Toen ik mijn beleefde twijfel liet merken, kreeg ik regelrechte dreigbrieven: ze had mij willen optrekken uit mijn nevelen. Maar als ik zo blind, dom en beperkt was dat ik niet begreep wie zij was, ja dan moest ik het zelf maar weten.
Begin ’95 zal de hel losbarsten, en alleen zij biedt redding.
Een leukerdje voor mijn verzameling dus. Maar het enge ervan vind ik dat zo iemand toch een snaar weet te raken, want vanuit die oude kinderangst heb ik raar genoeg even getwijfeld. Stel dat ik over tweeduizend jaar in een heilig boek wereldwijd bekend sta als de ongelovige Selma?

Over Selma

Maarten Lutherschool 1958
Dit bericht werd geplaatst in Religieuze Rimram, Weetnietbetersyndroom en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

6 reacties op Eindtijdvoorspeller blijkt al 17 jaar onverbeterlijk

 1. 1 9 6 5 was voor mij een Rampjaar..
  maar we hebben het Overleefd !!
  Het Leven ‘le Chaïm’ is onvoorspelbaar..
  U sprak met..

  P S : en Oh ja, in 1 9 9 7 Waren er Israëliers die de Bijbel ‘Vrij vertaald’ hebben met Cijfer-matige Analyses waaruit de Dood v Kennedy en Rabin bleek..
  U Overleefd alles, omdat Ik U niet Weg – Cijfer Groet á Vous U sprak met ??..

 2. fulpsvalstar zegt:

  Ook mijn familie kende zo’n dwaallicht, een oom had met het exporteren van groente en fruit meer dan genoeg geld verdiend.
  Hij kwam tijdens een vakantie terecht bij een bijeenkomst van de Brits Israel-beweging (een club die beweert dat de Engelsen afstammen van de verdwenen stammen van Israel) en daar vertelde een oude mevrouw hem dat hij een profeet was die voorbestemd was om de wereld naar de eindtijd te begeleiden, hij zou de wederkomst meemaken.
  Mijn oom is onder het roken van scheepsladingen tabak de complete bijbel gaan optellen (lijkt mij een nutteloze bezigheid maar ja……) en is na een aantal jaren overleden aan kapotgerookte longen.
  Raar eigenlijk dat intelligente mensen religieus zo kunnen ontsporen.

 3. selmasalo zegt:

  Fulps, m.i. is het niet raar dat intelligente mensen religieus zo kunnen ontsporen…
  Religies zijn geestelijke ontsporingen op zich, en toch zitten kerken, moskeeën en synagogen door de eeuwen heen vol met de intelligentste luitjes, vooral in de leidinggevende posities. Die gebruiken hun intelligentie om de absurde ‘heilige’ teksten dusdanig exegetisch te wringen dat ze binnen een denkkader passen.

  In mijn tijd was er aan de VU een docent die theologiestudenten in hun eerste dagen voorhield: “Als je echt een ernstige zaak van je studie maakt, dan val je hier van je geloof af”. En wat gebeurde er? Vrijwel alle theologen in de dop maakten er ernstig zaak van om níét van hun geloof te vallen, en zo leverde de VU jaar in jaar uit vrome dominees af.
  Terwijl ze toch dezelfde teksten te fileren kregen als ik, en de informatie aangereikt kregen die de heiligheid van al die geschriften grondig onderuit haalde.
  Zo kan intelligentie worden ingezet om onzin recht te breien.

 4. Volléégdig Ééns met uw Uitleg !
  Ik zeg altijd maar: “Ik geloof het wel!!”

  Vól Léég dus die Ballast..
  en ga zelf eens Na-denken

  als je daar van
  bevrijdt bent
  voel je je G * D

  Also Sprach Sara Thustra..

 5. Leon zegt:

  OK, Selma, maar nu gebeurt het ECHT: http://apiedapie.wordpress.com/2012/09/10/het-einde-van-de-wereld-eindelijk-dan-en-nu-echt/ (met dank aan fulpsvalstar die me op dit blog wees).

 6. Pingback: Eise Eisinga en einde nummer zoveel voorbij | Er was eens…

Schrijf hier je reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s