Abraham was een Sumeriër, Mozes een Egyptenaar, Salomo een polytheïst, en Jezus een Jood

Wanneer zijn de Joden ontstaan? Eerst maar over het begrip Jood.

De Joodse traditie wil dat Abraham de eerste Jood was, maar feitelijk is dat onzin.
In de tijd dat A. geleefd zou hebben (als hij al bestaan heeft),
naar schatting omtrent 1800 v.Chr., bestond Juda nog lang niet,
het koninkrijk waar de Joden via een achterkleinzoon van Abraham hun naam aan danken.

De Bijbel stelt dat Abraham stamt uit “het Ur der Chaldeeën”, ook een anachronistische onzinterm.
Ur was in de Oudheid een belangrijke Sumerische stad (in wat nu zuidoost Irak is).
Daar hebben nooit “Chaldeeën” gewoond, en die bestonden ook nog lang niet in A.’s tijd.

Als Abraham werkelijk uit Ur kwam, dan zou het best kunnen dat hij die stad was uitgejaagd vanwege incest (zijn vrouw Sarah was zijn halfzuster).
Sumerische stadstaten kenden voor incestplegers de zware straf van eeuwige verbanning.
Abrahams neef Lot, die met hem meereisde naar Kanaän (het huidige westelijk Syrië, Libanon, Israël) was eveneens een incestpleger.
De grote goden van hun geboortestad en -land hadden zich dan tegen hen gekeerd.
De enige god die er voor hen overbleef om op te bouwen was dan hun familiegod.
(Elke familie had toen zijn persoonlijke god, goden en/of vergoddelijkte voorouders.)

De Bijbel is vanzelfsprekend propangadaliteratuur, dus de voorvaderen worden in een nobel daglicht gesteld, zijnde uitverkoren.
Maar de Hapiru of Hebreeërs, waaronder Abrahams Hebreeuws sprekende nageslacht bekend werd, en die volgens Egyptische teksten uit de 14de eeuw v.Chr. een god Yah aanbaden, werden door de gevestigde Kanaänieten als randfiguren, zwervers, zelfs bandieten beschouwd.
Dat is de tijd waarin het optreden van Egyptenaar Mozes geplaatst wordt.

In Kanaän begon YHVH, afgekort Yah, de vergoddelijkte voorouder van Abraham trekjes over te nemen van de plaatselijke hoofdgod El, smolt met hem samen en ging via profeten en priesters een taaie lange strijd aan tegen andere lokale goden, waarover het Oude Testament uitvoerig verhaalt.

In de beroemde tempel die koning Salomo te Jeruzalem liet bouwen (circa 950 v.Chr.) werden naast YHVH nog andere godheden vereerd, met name Asjera, de vrouw van El.
Salomo was ook nog geen Jood, en zijn moeder was aan haar naam en eerste echtgenoot af te leiden een buitenlandse, waarschijnlijk Hettitische.
Salomo’s buitenlandse echtgenotes hingen open en onbelemmerd de godsdiensten van hun ouders aan, die later afgodendiensten gingen heten.

Ook ten tijde van het koninkrijk Juda (922-586 v.Chr.) bestond er nog geen Joods volk:
de afstammelingen van Abraham waren toen verdeeld in twee koninkrijken die elkaar in het begin zwaar bevochten, en er was beslist geen sprake van één geloof, het polytheïsme bloeide, en werd ook door diverse koning(inn)en gepraktiseerd.

Een Joodse identiteit begon pas echt vorm te krijgen in de eeuw na de Babylonische ballingschap (586-539 v.Chr.), toen nazaten van gedeporteerde inwoners van de koninkrijken Juda en Israël geleidelijk terug mochten keren naar de streken van hun voorouders, en de geïdealiseerde tijd van Salomo wilden laten herleven door de herbouw van diens tempel.

Omdat Jeruzalem in de streek Juda lag, ging de term Judeëers/Joden over op die groepen mensen met dat hernieuwde geloof.
Rond die tijd is ook de Tenach (de Joodse Bijbel) beetje bij beetje op schrift gesteld.
In het Bijbelboek Ezra is te lezen hoe akelig dat opnieuw gegroepeerde volk werd uitgezuiverd: mannen die met een vrouw uit een ander volk getrouwd waren, moesten haar èn hun kinderen wegsturen, terug naar haar land van herkomst.

De eerste keer dat het begrip Jood in de Tenach voorkomt, is in Nehemia (geschreven rond 430 v.Chr.), met betrekking tot terugkerende ‘mannen van Jehudah/Juda’, wat nogmaals het late ontstaan van de naam illustreert.
Jezus Christus, dat was pas een echte Jood! De grote inspirator van de Joodse sekte die uitgegroeid is tot het Christendom.

Morgen verder over de uitvinding van de alcohol.

PS, wie een zeer informatief boek wil lezen over deze materie kan ik The Rise of Jahwism aanraden, van J.C. de Moor (ISBN 978-90-6831-901-9)

Advertenties

Over Selma

Maarten Lutherschool 1958
Dit bericht werd geplaatst in Religieuze Rimram, Weetnietbetersyndroom en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

20 reacties op Abraham was een Sumeriër, Mozes een Egyptenaar, Salomo een polytheïst, en Jezus een Jood

 1. E.T. zegt:

  Een paar kleine aanvullingen als het mag…:-):
  Wat Avraham vernieuwde was niet het volgen van zijn ‘familie G-d’, maar dat er maar 1 G-d bestond all together. Hij wordt dan ook als de bron van de monoteistische religies beschouwd (zowel het Jodendom als de Islam).
  De uitleg dat hij uit de stad "Ur der Chaldeeën" kwam is slechts 1 interpretatie die over het algemeen niet wordt aangnomen. Het woord ur betekent letterlijk stad, en volgens de geschriften kwam hij uit "ur kasdiem". Dit kan de stad ur betekenen, maar komt meer over een met de stad Urkesh, die ook op een locatie ligt die over een komt met de rest van de beschrijving over Avraham en zijn vader.
  Het volk werdt een volk lang voor de ballingschap, toen hij onderweg was na de uittocht van Egypte richting het land Israel (toen nog Kna’an genoemd), en de tora verkreeg aan de voet van berg Sinai. Het land werdt over de 12 stammen verdeeld, die later gedeporteerd werden enzovoort zoals je schrijft.
  De naam Joden kwam niet alleen omdat Jerushalaim in het gebied van Jehuda lag, maar omdat dat de grootste stam was die terugkeerde na de ballingschap, toen dat weer mogelijk was. Andere stammen bestonden niet meer, enkele stammen gingen op in de stam van Jehuda die de grootste was, en weer andere stammen bleven in de ballingschap en zijn vandaag de dag moeilijk te herkennen.
  Het resultaat was dus dat van het hele Israelische volk wat het land uit gedeporteerd was na de verwoesting van de tempel, alleen of bijna alleen de Joden, de nazaten van Jehuda weer terug kwamen en als onderdeel van het oorspronkelijke Israelische volk herkend konden worden.
  Dit process zie je overigens (sorry voor het even off-topic gaan) ook vandaag de dag in de huidige ballingschap. Het Joodse volk verloor meer ‘leden’ aan assimilatie de afgelopen 60 jaar dan door vernietiging in de shoa.

 2. lidybroersma zegt:

  Met interesse gelezen.

 3. eppie zegt:

  Interessant, maar zoals we weten dat zelfs nu nog de winnaar de geschiedenis schrijft, hebben deze oude geschriften zeer weinig waarde. Alleen al statistisch gezien zal het meeste wat er in bijbel, koran, thora en al die andere boeken staat niet waar zijn.
  Het was meer een verpakking van leefregels….dus de boel een beetje opleuken zodat het interessant blijft.
  @ET je laatste zin….daar krijg ik toch echt de rillingen van. Assimilatie….een zo racistisch wereldbeeld vind ik dat. Ik neem aan dat er onder de Joden ook veel buitenechtelijke kindjes geboren worden (net zoals overal ter wereld). Wie zoekt dat dan later uit, als iemand die Joods genoemd wordt toch een arabische vader blijkt te hebben? God?
  Ik zeg het al vaker hier. Al die volken in het middenoosten lijken op elkaar of ze nou christelijk, joods of islamitisch zijn, ze hebben ook allemaal veel primitiever opvattingen van hun geloof….maar wel allemaal elkaar haten he….terwijl ze zeer waarschijnlijk al 3000 jaar aan het ‘assimileren’ zoals jij dat zo mooi zegt zijn.
  In Israel en turkije zijn ze tenminste nog een beetje modern….

 4. E.T. zegt:

  @eppie,
  Ik heb niet precies begrepen wat buitenechtelijke kinderen er mee te maken hebben. Een Joodse man die met een niet Joodse vrouw trouwt, heeft daarna niet Joodse kinderen. Zo is het nou eenmaal. Of die kinderen wel of niet op hun vader zullen lijken veranderd dat niet. Ik zie hier niks racistisch aan, tenzij je redeneert dat uberhaupt zeggen dat iemand Joods is (of juist niet) racistisch is.

 5. eppie zegt:

  Ja dat is racistisch. Ik neem het ‘de Joden’ niet zo erg kwalijk hoor, maar het is wel racistisch. Naast racistisch is het natuurlijk ook nog eens enorm ouderwets, precies vergelijkbaar met het gedrag van sommige Marrokaanse immigranten in Nederland….die hun bruidje uit het rifgebergte halen.
  Niet zomaar natuurlijk want als een neger en een blanke nakomelingen krijgen zijn die ook geen echte neger of blanke meer, maar niemand die dat wat uitmaakt (op wat racisten na natuurlijk). Het begint vervelend te worden als het nageslacht hierdoor minder rechten krijgt.
  Je snapt natuurlijk ook wel dat deze regels voor nageslacht als doel hadden om de kluit bij elkaar te houden.
  Nogmaals ik moet altijd lachen om die moslims die joden haten…..ze zijn namelijk precies hetzelfde. Overigens net zo als de extremere christenen of Jehova’s.
  Overigens bedoelde ik natuurlijk andersom….een Joods echtpaar dat een kind krijgt dat niet van vaders is maar van moeders arabische toy-boy. En vertel niet dat dat niet gebeurd.

 6. david verveer zegt:

  Selma, er van genoten, ga zo door. Het schijnt dat de heer Henk van Leuken onspoort is, en nu buiten het spoor moet sputteren, hij zal niet gemist worden.
  Ik geloof dat jullie allemaal gelijk hebben, zo wel Selma, als E.T. en Eppie, de bijbel en de Koran zijn volks verhalen die een godsdienstige betekenis hebben gekregen om het geloof te versterken, en waarschijnlijk zijn deze pas geschreven tussen 400 tot 200 jaar voor Christus, bij vele knappe schrijvers die wisten hoe men het volk in het gareel kon houden.

 7. Henk van Leuken zegt:

  Ik vind het een beetje kinderachtig over Henk van Leuken zijn werk te oordelen als hij aangekondigd heeft niet te kunnen reageren. Maar Selma als jij Henk na een paar dagen hier op het VKblog zo goed kent, dan vraag ik me af of je http://www.volkskrantblog.nl/bericht/239694 wel van hem gelezen hebt.

 8. E.T. zegt:

  @eppie,
  Het is onderscheid maken tussen rassen, dat ben ik met je eens. Als dat racisme is, zijn vrijwel alle mensen op de aardbol racistisch. Een ieder die ooit gezegd heeft "ik ben Jood", of "ik ben geen Jood", of "hij is Jood" is dan racistisch.
  Persoonlijk bekijk ik het inderdaad zo, en vind ik daarom dat racisme niet per definitie fout is. Maar ik heb mij laten vertellen dat het pas racisme heet als je niet alleen onderscheid maakt tussen rassen, maar andere rassen discrimineert of vernederd.

 9. Prikkeldraad zegt:

  Het wordt steeds ingewikkelder, althans…waar ik voor mezelf, met de nodige vragen alles op een rijtje probeer te zetten, kom ik al snel uit op een A4tje. Iets te veel voor hier dus. Maar even kort. (Misschien iets warrig, maar even een poging het voor mezelf op een rijtje te zetten)
  Abraham kwam dus oorspronkelijk uit een land waar een niet Semitische taal gesproken werd.
  Het monotheïsme vond z’n oorsprong in een voorvader van Abraham (YHVH) die zichzelf “vergoddelijkte” en wiens Vergoddelijkte persoon samensmolt met een Egyptische godheid (El), vormgegeven in die tijd door de verhalen van Mozes (1400 v. Chr.).
  (waar geloof ik YHVH de betekenis heeft van: hij wiens naam niet genoemd mag worden)
  Waar 586 v.Chr de joodse identiteit ontstond door een revival van de verering uit de tijd van Salome van de godheid El e.a. door herbouwing van diens tempel
  Salome die naast El ook YHVH ea goden aanbad (950 v.Chr) , was deze identiteitdus puur als ontstaan van een volk en niet als religie.
  De eerste bijbel (oude testament) en Tenach delen dateren van rond 100 v. Chr. , afgaande van wat ik weet over de dode zee rollen. Hier is sprake van 430 v.Chr ??? en elders zelfs van 586 v.Chr.
  Waar er toch oudere geschriften bestaan die ook overeenkomsten vertonen met verhalen uit de Bijbel en Tenach.
  Gegeven de verhalen omtrent Mozes en diens twee versies van een geschrift, waarbij het eerste als verloren moet worden beschouwd, is in dat tweede geschrift van Mozes dus de eerste aanzet tot monotheïsme gegeven, wat niet was wat in het eerste beschreven zou zijn. Men mag dus aannemen dat daarin een andere visie werd gegeven.
  Blijft over de vermenging van de boeken met bv. de oude Griekse mythologieën en de oorsprong, waar ik zelf nog steeds geloof dat er ergens een gemeenschappelijk geschrift (dan wel overlevering) aan al deze boeken ten grondslag ligt.

 10. Trektocht zegt:

  Mag ik even? In de Hemel is geen bier…… Aangezien de Joden denken de enigen te zijn die het koninkrijk Chots te beërven ……….. dus drinken zij het maar hier?
  En aan de "Grijns" die de naam van van Leuken gebruikt; Ook een borrel op?
  Leuken kan niet reageren? Schrijf dan niet! Er staat in zijn widget ook; " Ik kan Niet werken!" Maar ondertussen zijn zijn hobbys; Leven, lust en liefde?
  Werk eens aan mededogen, ook mooi?!
  En plop eens een fijne fles Beaujolais achter de kiezen samen, nix mis mee, er gaat een wereld (Hemel) voor je open!

 11. Reine jRagolo zegt:

  Trektocht, er zijn mensen die geen druppel alcohol meer willen aanraken. Karakter hoor.

 12. Selma zegt:

  @ET
  Dank je wel voor je uitgebreide reactie.
  Je stelt het alsof Abraham algemeen als de bron van de monoteistische religies beschouwd wordt.
  Dat is misschien een rabbijnse visie, maar er zijn echt andere visies.
  Abraham is een tot mythische proporties verheven voorvader die in een tijd gesitueerd wordt waarin overal in het Nabije Oosten monotheïstische tendenzen opkwamen:
  met name in Egypte bij Achnaton, en in Babylon de herschrijving van de theologie met Marduk als hoofdgod die alle andere goden ondergeschikt maakte.
  In de Oudheidkunde spreekt men liever niet van "bron" als het om een mythische figuur gaat,
  wiens verhaal bovendien pas in de loop van het eerste millennium v.Chr. is genoteerd!
  Abraham (als hij bestaan heeft) was een henotheïst of inclusief monotheïst
  (verscheen er o.a. niet een goddelijke drieëenheid aan zijn tent?
  En begin a.u.b. niet over engelen, dat zijn ook goden.)
  Ook bij je verklaring van het Ur der Chaldeëen ga je weer uit van iets wat "algemeen" aangenomen zou worden, wat het beslist niet is.
  Mijn uitleg is de algemeen geldende, de jouwe is een zijpad van enkelen.
  Het Ur der Chaldeëen uit Genesis 11:31 is met alef waw reesj, een woord verwant aan "licht, licht worden" (vergelijk met verwante Oriënt)
  "Stad" is met ajien reesj, en verwijst meer naar de hoofdstad van Moab.
  Uit Jeremia 37 o.a. en zeker Ezechiel 23:15 blijkt dat met Chaldeëen "Babyloniërs" bedoeld werden.
  In de tijd van de Babylonische ballingschap (en het op schrift stellen van het OT)
  waren de Sumeriërs al heeel lang opgegaan in de Assyrische en Babylonische gemeenschap.
  De schrijvers van de Bijbel zullen het verschil niet geweten hebben:
  al wat rond Eufraat en Tigris woonde kon voor hen "Chaldeëer" zijn,
  een term die verder niet voorkomt vóór het 1ste millennium v.Chr.
  (terwijl Abraham "in het algemeen" in het 2de geplaatst wordt,
  en Ur nog eens 3 of meer millennia teruggaat.
  Wat betreft je opmerking: Het volk werdt een volk lang voor de ballingschap
  De moeizame eenwording van het onwillige morrende volk dat een volk moest worden tijdens de (eveneens zeer mythische) uittocht uit Egypte is natuurlijk te lezen in de Bijbel,
  maar Joden waren het toen nog niet. En daar ging mijn artikeltje over.
  (Die Tora van Mozes lijkt trouwens enorm veel op de stenen tafelen
  die zonnegod Sjamasj aan Hammurabi aanbiedt op zijn beroemde stèle in het Louvre.
  Zoals zoveel oudtestamentische zaken hun oudere parallellen dan wel bronnen in Bijbelse buurlanden hebben, maar dat is weer een ander verhaal).
  Dan kom ik aan bij je voorlaatste twee alinea’s.
  Daar vat je een beetje samen waar mijn artikeltje over ging:
  Joden bestonden niet echt vóór de terugkeer uit de ballingschap.
  Toen pas werd die naam gebruikelijk voor het volk Israël, dat, als ik het even zeggen mag:
  tot aan de ballingschap nou niet echt een eenheid was geweest.
  In elk geval heerste voor die tijd de strenge opvatting nog láng niet alom dat
  een Jood slechts een Jood is als hij een Joodse moeder heeft.
  De buitenlandse voormoeders vliegen je om de oren in het Oude Testament.
  En om op je laatste alinea in te gaan:
  de laatste paar duizend jaar is dat ook niet helemaal "goed" gegaan
  (afgezien van de door jou genoemde assimilatie)
  want er zijn Joden met alle kleuren van de wereld,
  van donkerbruine Afrikaanse met pikzwart kroeshaar,
  tot vaatdoekwitte met blond peenhaar.
  Maar wat zou dat, mooi toch!?

 13. Selma zegt:

  @Lidy, dank je wel.
  @Eppie,
  Met je eerste alinea kan ik geheel instemmen.
  De alinea’s over assimilatie en racisme doen me zuchten,
  en de discussie die je met ET voert,
  ik ga er niet op in, het interesseert me eigenlijk niks.
  Behalve dit:
  een mens is hopelijk vrij om te kiezen met wie hij/zij nageslacht produceert.
  Mensen doen ook aan stamboekvee, is dat zo erg?
  @David, dank je wel.

 14. Selma zegt:

  @Henk van Leuken kan hier reacties plaatsen zoveel hij wil.
  Ik zal ze alleen nauwlettend beoordelen op goorheid,
  en hem – indien te goor – verbannen.
  Maar zijn artikeltjes hoef ik niet meer te lezen.
  Een ezel stoot zich in ’t gemeen, niet tweemaal aan dezelfde steen.

 15. Selma zegt:

  @Prikkeldraad’Een A4tje…? 😉
  Over de Bijbel zijn al bibliotheken vol geschreven, en dagelijks komen er nieuwe boeken uit,
  wat wel door zal blijven gaan. Theologen en taalkundigen raken niet uitgestudeerd, ook omdat er toch nog steeds nieuwe antieke teksten opduiken die licht werpen op de oude.
  Abraham kwam volgens de meest gangbare opvattingen uit een Sumerische stad, waar in die tijd geen Semitische taal gesproken werd.
  Het Sumerisch is een geheel onverwante, uitgestorven taal, die evenwel goed leesbaar is, omdat de Sumeriërs de uitvinders waren van het oudst bekende schrift op aarde, en er veel van hun kleitabletten bewaard zijn gebleven.
  Je schrijft: Het monotheïsme vond z’n oorsprong in een voorvader van Abraham (YHVH) die zichzelf "vergoddelijkte"
  Zo is het net niet. Precies andersom.
  In de Oudheid kreeg een overleden voorvader niet zelden een goddelijke status, meteen, of na verloop van tijd.
  Dat gebeurde overal, ook bij de Germanen, Grieken, Chinezen enz.
  Zoals wij overleden geliefden in ere willen houden met mooi versierde graven, requiems, bezoekjes, herinneringen ophalen… zo wilde men dat sinds mensenheugenis.
  Met dit verschil dat in een tijd dat er geen wetenschap bestond, analfabetisme hoogtij vierde, stammen soms geïsoleerd leefden en communicatie alleen mond aan mond ging, de mythologisering de pan uit kon rijzen.
  Je schrijft: en wiens Vergoddelijkte persoon samensmolt met een Egyptische godheid (El)
  El was de lokale Kanaänitische hoofdgod, wiens naam (ook in het meervoud) de Israëlische god overnam.
  Maar hij heeft zeker ook elementen van Egyptische goden geïncorporeerd.
  Mozes vraagt de god van het volk Israël inderdaad naar zijn naam, die dan enigszins cryptische wordt uitgelegd (Exodus 3:13-15) waar ook alweer bibliotheken vol aan gewijd zijn…
  Je schrijft: Waar 586 v.Chr de joodse identiteit ontstond…
  Die identiteit, één gehoorzaam volk te worden, is door het hele Oude Testament heen in ontwikkeling.
  Tegen heug en meug. Het ging mij alleen om de term Joods, en die dateert uit circa de 6de eeuw v.Chr.
  De revival gold de verering van de god die claimde de enige ware te zijn, maar die bekend was onder vele titels en namen ontleend aan collega-goden. De tempel van Salomo stond voor het ideaal van een verenigd volk.
  Dat in Salomo’s tempel in de eerste tijd (zoals overal nogal gebruikelijk rond 1000 v.Chr.) ook andere goden vereerd werden, was in de 6de eeuw vergeten, in elk geval ging het toen om één god (al was en is dat een complexe figuur).
  In de Joodse identiteit zijn volk en religie een onlosmakelijke eenheid.
  YHVH is immers een vergoddelijkte voorvader.
  (Daarom vind ik het zelf nogal raar dat niet-familieleden overal ter wereld de God van Israël aanbidden.
  Maar ja, die god heeft met zijn hemelse heirscharen de oorspronkelijke hoofdgoden verslagen,
  en zichzelf tot enige god verklaard. Dus.)
  Je schrijft: De eerste bijbel (oude testament) en Tenach delen dateren van rond 100 v. Chr…
  Hier is sprake van 430 v.Chr ??? en elders zelfs van 586 v.Chr.

  Het Oude Testament is stukje bij beetje neergeschreven, op rollen perkament of papyrus, die steeds weer werden overgeschreven. Er verdwenen stukken, er kwamen stukken bij.
  Een oudste flardje dateert meen ik uit de 8ste eeuw v.Chr.
  maar de meeste teksten werden in de 2de eeuw v.Chr. genoteerd.
  Vervolgens werd pas in de eerste eeuw van onze jaartelling officieel besloten wèlke boeken tot de Joodse Bijbel gerekend zouden worden. De oudste complete overlevering van die canon dateert uit circa 1000 AD.
  Die teksten zijn in het Hebreeuws of Aramees geschreven, talen die pas in het 1ste millennium v.Chr. op schrift werden gesteld.
  Sumeriërs, Egyptenaren, Babyloniërs, Assyriërs, Elamieten, Hettieten, Ugarieten…
  schreven toen al een paar duizend jaar geschiedenis.
  En uit wat die omringende volkeren (onder wier juk Abrahams nazaten zo lang zuchtten) te melden hebben, is ontzettend veel over het wezen van de Bijbel te leren.
  Dan: Mozes en zijn tafelen, dat is een blog op zich (of liever: hele bibliotheken vol)
  dus dat onderwerp laat ik even rusten.
  Je schrijft: Blijft over de vermenging van de boeken met bv. de oude Griekse mythologieën
  De Grieken zijn laatkomers in die wereld. Vergeleken bij bovengenoemde antieke volkeren zijn het piepkuikens.
  Veel van de Griekse mythologie is door die van Egypte, Babylon etc. geïnspireerd.
  De Grieken waren gefascineerd door kennis en kunde van hun oostelijke buren.
  Tenslotte schrijf je: en de oorsprong, waar ik zelf nog steeds geloof dat er ergens een gemeenschappelijk geschrift (dan wel overlevering) aan al deze boeken ten grondslag ligt
  Overlevering zeker.
  Wat geschriften betreft: die putten vaak uit een vergelijkbare overlevering.
  Maar hèt boek dat aan het begin van alles staat, bestaat niet.

 16. Selma zegt:

  @Trektocht, laat de man toch. Lees hem niet meer. Er bestaan zoveel mooie boeken!
  En laat je het plezier in een glas of wat ook niet ontnemen.
  Dat hoef je niet te verdedigen.
  @Reine, ik ben het met je eens.
  En dat is ook het enige wat ik interessant vond aan HvL, zijn strijd tegen alcohol.
  Maar hij gaat over de schreef.

 17. Pilgrimheart zegt:

  Goed nieuws dat Henk van Leuken inmiddels verwijderd is van het Blog!
  Wel een beetje twijfelachtig om de genoemde betrekkingen incest te noemen – omdat de werkelijkheid zo moeilijk te achterhalen is en incest toch best een zware beschuldiging is.

 18. Selma zegt:

  @Pilgrimheart, tjonge, nu krijg ik toch medelijden met de man, HvL.
  In het begin reageerde ik wel eens bij hem omdat ik een kruistocht tegen alcoholmisbruik sympathiek vind.
  Maar ja, het doel heiligt niet alle middelen.
  Wat de incest betreft: volgens de maatstaven van bijna alle menselijke en meeste primatensamenlevingen is incest: seksuele omgang tussen broer en zus, halfbroer en -zus, ouders en kinderen.
  Als we de Bijbel naar de letter begrijpen waren Abraham en Sarah incestueus, want halfbroer en -zus, en Lot was dat ook, want die bevruchtte zijn dochters.
  Dus met mijn constatering "”incest’ is alles in orde.
  Wat wel pikant is aan mijn betoogje is dat ik insinueer dat A., S. en L. uit hun stad Ur verdreven zouden kunnen zijn omdat de oude Sumeriërs incest bijzonder zwaar straften.
  Daar zijn niet alleen duidelijke wetteksten van overgeleverd, maar ook verhalen.
  Daarbij ook nog een interessante mythe, die verhaalt hoe zelfs hoofdgod Enlil uit de stad verbannen wordt omdat hij zijn kleine zusje verleid en ontmaagd heeft. Hij mag nooit meer terugkeren.
  Wat mij betreft is Abraham een mythische figuur, iets tussen een god en een mens in, een avatar van een godheid die een menselijke Werdegang doormaakt.
  In de genealogie van oergoden was incest trouwens heel gebruikelijk, het enig mogelijke ook (zie bijv. de bekende Griekse oermythologie), maar zodra godheden dichterbij de beschaving komen wordt incest strafbaar.
  Kortom, een onderwerp waarover ik nog lang door kan gaan,
  groetjes, Selma

 19. Pilgrimheart zegt:

  @Selma: Dank voor je uitleg, leerzaam! Wellicht is het ‘naar de letter’ belangrijk om te benoemen, omdat we weten dat veel wat in de bijbel staat niet bedoeld is om letterlijk te interpreteren. Het is wel bizar en stemt tot nadenken dat incest zoveel voorkomt bij de goden en halfgoden. Seks, goddelijkheid, familie-lijnen.. een manier om op aarde te komen? Zou er graag meer over horen, ook over Enlil!

 20. Harry van Schalkwijk zegt:

  Boeiend !

Schrijf hier je reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s